Pensum


Siden mye av undervisningen foregår på vietnamesisk, står det også skrevet forklaring på vietnamesisk på de ordene som brukes ofte.

Beltegrad og minimum treningstid for beltet

Grunnlagsteknikker

Mønstre

Lyseblått belte
Lop Tu Ve

3 måneder
Pusteteknikker
Oppvarmingsteknikker
4 slag med åpen hand (chém)
4 blokkeringer (gat)
4 angrep med albue (cho)
Slag (dam):
Slag fram (thang)
Slag mot tinning (móc)
Langt rundt slag (lao)
Upper-cut (múc)
Lavt slag (thap)
Slag med baksiden av knyttneven (bat ngouc)
Slag med siden av knyttneven(phat ngang)
Spark (da):
Ap chagi (thang)
Bittero chagi (chanh)
Dollyo chagi (tat)
Yeop chagi (dap)
Stillinger (tan):
Jeochoom seogi (trung binh tan)
Smal ap kobi (dinh tan)
Ap kobi (tam giác tan)
Dwit kobi (cung tien tan)
Stå på ett kne (quy tan)
Selvforsvarsteknikker 1-12 (khóa go)
Chien louc 1-5
 
Blått belte
Lop Nhap Môn

3 måneder
Repetere tidligere teknikker
4 kneteknikker (goi)
Stillinger (tan):
Beom seogi (trao mã tan)
Dinh tap thap
Koa seogi (hoi tan)
Stå med et ben løftet (doc couc tan)
12 forsvarsteknikker mot slag (Phan dòn Co Ban Trình do 1)
5 chien luoc 6-10
Nhap Môn Quyen
Blått belte med en gul stripe
Lam Dai I Cap

6 måneder
Repetere tidligere teknikker
Fallteknikker
4 albue teknikker 5-8 (goi)
Bruke chien louc i par
Selvforsvar 13-24 (khóa go)
4 forsvarsteknikker mot spark (Phan dòn Co Ban Trình do 1)
4 dòn chân 1-4
Chien luoc 11-15
Thap Tu Quyen
Nhu Khí Công Quyen 1
Blått belte med to gule striper
Lam Dai II Cap

6 måneder
Repetere tidligere teknikker
Kontrollerte kast 1-2 (xô an dap bung)
2 politilåser 5-6 (khóa tay dat)
2 dòn chân 5-6
5 chien luoc 16-20
Long Ho Quyen
Liên Hoàn Doi Luyen 1
Song Luyen 1
Blått belte med tre gule striper
Lam Dai III Cap

6 måneder
Repetere tidligere teknikker
16 forsvarsteknikker (phan dòn can ban trình do 2 slag og spark)
3 dòn chan 7-9
10 bryteteknikker 1-10 (vat co ban)
Tu Tru Quyen
Liên Hoàn Dai Luyen 2
Bài Vat 1
Svart belte
Dai Dai

12 måneder
Repetere tidligere teknikker
15 forsvarsteknikker (phan dòn tay trình do 3 slag og spark)
5 chien luoc 21-25
12 forsvarstekniker mot kniv (không doat dao can ban)
Ngu Môn Quyen
Song Dao Pháp
Song Luyen 2
Song Luyen Dao
Gult belte 1.dan
Hoàng Dai I Cap

24 måneder
Repetere tidligere teknikker
Flere selvforsvarsteknikker (Khóa Go)
15 sverdteknikker (kiem co ban)
5 dòn chân 10-14
5 chien luoc 26-30
Viêm Phoung Quyen
Tinh Hoa Loung Nghi Kiem Pháp
Nhu Khí Công Quyen 2
Song Luyen 3
Gult belte 2.dan
Hoàng Dai II Cap

24 måneder
Repetere tidligere teknikker
7 dòn chân 15-21
8 bryteteknikker 11-18 (vat co ban)
12 linjalteknikker (thouc và phân the)
Thap The Bát Thuc Quyen
Lão Mai Quyen
Bài Vat 2
Bài Song Luyen Kiem
Gult belte 3.dan
Hoàng Dai III Cap

36 måneder
Repetere tidligere teknikker
12 stokkteknikker (côn co ban và phân the)
9 teknikker mot gevær (không doat súng troung)
4 teknikker mot pistol (không doat súng ngan)
Moc Ban Pháp
Viet Võ Dao Quyen
Tu Toung Côn Pháp
Liên Hoàn Doi Luyen 3
Song Luyen 4
Rødt belte 4.dan (master)
Chuan Hong Dai

36 måneder
Repetere tidligere teknikker
12 teknikker mot machete (không doat búa rìu)
9 angrep med gevær (công bang súng troung)
Xà Quyen
Ngoc Tran Quyen
Nhat Nguyet Dai Dao Pháp
Thoung Lê Pháp
Bài Dau Búa Rìu
Rødt belte 5.dan
Hong Dai I Cap

48 måneder
Repetere tidligere teknikker
12 teknikker mot machete (không doat mã tau)
10 bryteteknikker 19-28 (vat co ban)
Hac Quyen
Thái Cuc Don Dao Pháp
Tiên Long Song Kiem
Nhu Khí Công Quyen 3
Bài Dau Mã Tau
Bài Vat 3
Rødt belte 6.dan
Hong Dai II Cap

48 måneder
Repetere tidligere teknikker
Viktige studier av mønstre og våpen
Viet Dieu Kiem Pháp
Mã Tau Pháp
Bát Quái Song Dao Pháp
Nhu Khí Công Quyen 4
Liên Hoàn Doi Luyen 4